CPRC

De Stichting Child Protection Research Centre (CPRC) onderzoekt, online en op locatie, mogelijke mensenhandel, waarvan kinderen of kwetsbare jongeren slachtoffer zijn. Extra focus ligt op seksuele uitbuiting en misbruik. De Stichting helpt particulieren, die (nog) niet naar de politie willen stappen, maar ook (zorg)organisaties, NGO’s en overheidsinstanties. die behoefte hebben aan extra hulp bij research. 

CPRC heeft tevens een educatieprogramma voor het opleiden van forensische ICT/DevOps specialisten in binnen- en buitenland, die zich willen inzetten voor onze strijd. 

CPRC werkt, zowel in Nederland als in het buitenland, nauw samen met partnerorganisaties, die zich bezig houden met preventieprogramma’s, onderzoek, het bevrijden van slachtoffers, opvang, medische en psychische zorg, rehabilitatie, juridische begeleiding, re-integratie en monitoring om revictimisatie te voorkomen. Om kinderen en kwetsbare jongeren zo goed mogelijk te beschermen strijden wij tevens tegen de onzichtbaarheid en straffeloosheid van individuen die zich schuldig maken aan mensenhandel en misbruik.

Het beleidsplan van CPRC kunt u hier downloaden.

Onze statuten vindt u hier.

CONTACT CPRC

info@cprc-foundation.com

+31612758406