Fier is het landelijk expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Onze opdracht is: voorkomen van geweld, stoppen van geweld en hulp bieden bij de gevolgen van geweld. Fier combineert gespecialiseerde zorg in een veilige/beschermde omgeving met een kennisfunctie (ontwikkel-, innovatie- en onderzoeksfunctie). Onze expertisegebieden: huiselijk geweld, kindermishandeling, eergerelateerd geweld, mensenhandel, loverboyproblematiek, seksueel geweld en (vroegkinderlijke) traumatisering. Fier is erkend zorgaanbieder op diverse terreinen. 

Wij bieden opvang, hulp en behandeling bij geweld in afhankelijkheidsrelaties en zijn gespecialiseerd in het bieden van veiligheid en bescherming bij zeer ernstige dreiging. We werken intensief samen met gespecialiseerde diensten van politie en OM, zoals het landelijk Expertise Centrum eergerelateerd geweld en het Stelsel Bewaken en Beveiligen (SBB). Binnen de Veilige Veste bieden wij een uniek veiligheidsniveau voor bedreigde en getraumatiseerde (jonge) mensen.

Missie & visie
Locaties en aanbod
Organogram, Raad van Bestuur, Raad van Toezicht
Jaarverslag
Erkenningen
Kwaliteit
Governance code
ANBI informatie
Fondsenwerving
Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel
Multi Disciplinaire Aanpak ++

Domeinoverstijgend en doorlopende lijn
We doen wat nodig is, los van domeinen of sectoren. Wij bieden doorlopende zorg. Als een kind 18 wordt, is dat nooit een reden om de zorg te beëindigen. De complexe problematiek van deze kinderen, jongeren en volwassenen beperkt zich niet tot een domein of sector. Interventies moeten geïntegreerd en domeinoverstijgend zijn (o.a. zorg-, onderwijs- en veiligheidsdomein). 

De wereld als uitgangspunt
Als expertisecentrum speelt Fier in op ontwikkelingen en vraagstukken in de samenleving. We bestrijden geen incidenten, maar kiezen voor een structurele en directe aanpak. De wereld is ons uitgangspunt. Wat gebeurt er in die wereld? Welke problematiek speelt er? Wat hebben slachtoffers, plegers en getuigen van geweld nodig? Deze benadering vraagt een continu actief en dynamisch proces. We stellen onszelf steeds opnieuw de vraag: doen we de juiste dingen en doen we deze dingen goed genoeg? Door te zien, te ervaren en te behandelen krijgen we steeds meer zicht op wat nodig is.

Geïnspireerd door duurzaamheid
Fier is geïnspireerd door duurzaamheid. We zoeken naar écht duurzame oplossingen. Een concreet voorbeeld? Onze Veilige Veste is een bijna energieneutraal pand. Duurzaamheid gaat natuurlijk verder dan duurzame bouw.  We investeren ook in duurzame zorg; zorg die werkelijk verschil maakt en effectief is op lange termijn. Lees meer.

Hoofdlocatie Leeuwarden
Holstmeerweg 1
8936 AS Leeuwarden

Postbus 1087
8900 CB Leeuwarden

Locatie Rotterdam
Van Langendonckstraat 51
3076 SH Rotterdam
fierrotterdam@fier.nl

Voor alle locaties:
Algemene vragen: 058 - 215 70 84
Advies en aanmeldingen: 088 - 20 80 000 of aanmeldingen@fier.nl 

Informatie voorlichtings- en trainingsaanbod via fieracademy@fier.nl
Scholieren en studenten met vragen kunnen mailen naar fieracademy@fier.nl
Journalisten via communicatie@fier.nl
Abonnees Fier magazine en donateurs via communicatie@fier.nl

Fier heeft locaties in LeeuwardenRotterdamDen Haag en Groningen.