Klachten over de hulpverlening

Gelukkig is er veel goede hulpverlening, maar jammer genoeg is dit niet vanzelfsprekend. Het komt zelfs voor dat survivors hun dader tegenkomen als hulpverlener. Wanneer je te maken krijgt met hulpverleners waarover je niet tevreden bent en je daar werk van wil maken staan hieronder wat links die je wellicht verder kunnen helpen in dit proces:

Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ)

Het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ) geeft advies bij klachten over de kwaliteit van de zorg.

Contactgegevens Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ)

Contactgegevens

Telefoonnummer: 088 - 120 50 20 (lokaal tarief)

Internet 
Contact met het Landelijk Meldpunt Zorg

Openingstijdenmaandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur

Postadres

  • Postbus 2115
  • 3500 GC Utrecht

Taakomschrijving LMZ

Het LMZ geeft advies en informatie bij klachten over de kwaliteit van zorg. Het meldpunt lost niet zelf klachten op, maar geeft wel aan welke stappen u kunt zetten. Ook bewaakt het de afhandeling van klachten.

Het meldpunt is een onderdeel van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

 

Nederlandse Federatie Gezondheidszorg

Tijdens de behandeling of begeleiding kan er iets mis gaan. Indien je naar je eigen oordeel onzorgvuldig of verkeerd bent behandeld/begeleid, kun je een klacht indienen. Het is belangrijk dat je eerst zelf probeert om de klacht samen met je zorgverlener te bespreken en op te lossen. Het is ook mogelijk hierbij de vertrouwenspersoon* van de NFG in te schakelen. Als het niet lukt de klacht op te lossen, kun je een klacht indienen. 

Jouw klacht dient volgens dit schema afgehandeld te worden.

Voor adresgegevens van de klachtenfunctionaris kun je contact opnemen met het NFG-secretariaat via het mailadres info@de-nfg.nl

Vertrouwenspersoon

Dhr. Theo Splinter
tel: 06-46160403
vertrouwenspersoon@de-nfg.nl