LANGZS

Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (LANGZS) richt zich op de juridische bijstand aan slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven. De stichting is daartoe door een aantal advocaten in december 2007 opgericht.

Per september 2014 is de stichting, dankzij een subsidie van het Fonds Slachtofferhulp, uitgebreid met een ondersteunend medewerker.

De stichting heeft als doel:

– de deskundigheid van advocaten die slachtoffers bijstaan te vergroten;
– de positie van slachtoffers van gewelds- en zedenmisdrijven te versterken;
– en aan publieksvoorlichting te doen.

RECHTZOEKENDE

Mensen die slachtoffer worden van seksueel misbruik, seksueel geweld of een geweldsmisdrijf worden daardoor over het algemeen hard getroffen. Lichamelijk en emotioneel. Ondersteuning is van belang. Om te herstellen, om weer vertrouwen te krijgen, om verder te leven.

Slachtoffers van gewelds- en zedenmisdrijven krijgen ook te maken met juridische procedures die veel van ze vragen. En ook daarbij is ondersteuning van belang. Om af te wegen wat je wel en niet wilt, om niet meegesleurd te worden in een procedure, maar waar mogelijk controle te houden, om erkenning te krijgen en je recht te halen.

Die ondersteuning bieden de advocaten van LANGZS, het Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zedenslachtoffers.

Via het kopje ‘rechtzoekende’ bovenaan deze pagina en het menu hiernaast vindt u meer informatie. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen via info@langzs.nl.