Where survivors have a voice

A Voice For Survivors is een vereniging die zich inzet voor slachtoffers en survivors van seksueel geweld bij minderjarigen in elke vorm.
Denk hierbij aan incest, pedofilie, kinderhandel, kinderporno, prostitutie, seksueel geweld binnen pleegzorg, en zo voorts.

Ja, wij ondersteunen ook de survivors die in hun jeugd slachtoffer geworden zijn, waar zij soms tientallen jaren later nog of pas of nog niet voor in behandeling zijn, hun dader nooit veroordeeld, hun trauma nooit verwerkt.

Veel dingen kunnen, nee, zouden anders moeten. De weg naar hulp in de vorm van aangifte, ook naar therapie moet toegankelijker zijn. Maar ook moeten de daders harder en langer gestraft worden, waardoor de slachtoffers de mogelijkheid krijgen om in veiligheid weerbaarheid op te bouwen en hun trauma proberen te verwerken alvorens de dader weer een plaats inneemt in de maatschappij.
Er moet beter toezicht komen op instellingen/tehuizen en pleegzorg en de voorwaarden waaraan begeleiders en pleeggezinnen dienen te voldoen zullen fors aangescherpt moeten worden.                                                                        Kinderen en jongeren die onder dwang in de prostitutie zijn gekomen, slachtoffers van kinderporno, kinderen die worden verhandeld. Kinderen waarvan soms niemand weet dat ze bestaan en gemist worden. Hierop moet beter zicht komen, de hulp naar deze slachtoffers toe moet vele malen beter en zij dienen beschermd te worden tegen het gevaar dat vanuit dit soort netwerken blijft of kan blijven achtervolgen.

Dit geldt voor elk slachtoffer en elke survivor. Want zij krijgen levenslang en hun dader kan na een korte periode van straf of helemaal geen consequenties zonder getraumatiseerd geraakt te zijn hun leven voortzetten. Om mogelijk nieuwe slachtoffers te maken.

Onze punten zijn:

1. Verbeterpunten politie en justitie
2. Misbruik binnen pleegzorg en instellingen
3. Seksuele uitbuiting en kinderporno
4. Hulpverlening slachtoffers seksueel misbruik