Misbruik binnen pleegzorg en instellingen

1. Betere en strengere voorwaarden en screening voor zowel pleeggezinnen/ouders alsook hulpverleners zoals verplegend personeel, (woon)begeleiders, psychologen, psychiaters en ander personeel werkzaam in of voor deze instellingen.
2. Bij duidelijke vermoedens, bewijs, of getuigenis van seksueel geweld zal minderjarige acuut verwijderd worden uit de situatie. En onder gebracht bij veilige en ervaren opvang.
3. Er zal een database zijn waarin veroordeelden en verdachten van het plegen van seksueel geweld binnen jeugdbescherming worden opgenomen. Een zogenaamde zwarte lijst.
4. Verdachten of veroordeelden mogen niet meer werkzaam zijn binnen de jeugdbescherming en zullen worden genoteerd op de zwarte lijst.
5. Instelling waarvoor de pleger werkzaam is zal verantwoordelijk zijn voor aangifte en (financiële) bijstand van het slachtoffer.
6. Instelling verplicht tot schadevergoeding aan het slachtoffer. Bedrag te bepalen door jurist.
7. Instellingen hebben mogelijkheden tot en nauw contact met externe ondersteuning, bijvoorbeeld politie, gespecialiseerde trauma, behandelaars, opvang enz.
8. Kosten gemaakt door slachtoffer, bijvoorbeeld zorg kosten of advocaat kosten, worden vergoed door instelling.
9. Instellingen waar minderjarigen verblijven, evenals coördinerende of bemiddelende pleegzorg instellingen hebben een intern team gespecialiseerd in seksueel geweld.

Team seksueel geweld

• Meldpunt voor slachtoffers en getuigen (24 uurs).
• Toezicht op en evaluaties met zorgverleners zoals genoemd in punt 1.
• Begeleiding van slachtoffers.
• Jurist
• (financiële) Rechtsbijstand.
• Vastellen (door jurist) en uitbetalen schadevergoeding.
• Acute opvang slachtoffers, zowel intern als extern (24 uurs).
• Coördinatie en controleren van en op externe ondersteuning.
• Ontwikkelen en beheren database plegers.                  •Afhandeling ontslag en werkverbod plegers.