Seksuele uitbuiting en kinderporno

1. Er zal een beter systeem zijn om zicht te hebben op en het in kaart brengen van de vrijwilligheid en leeftijd van slachtoffers van seksuele uitbuiting, 50%-90% van de prostituees zijn, al dan niet op minderjarige leeftijd, onder valse voorwendselen of dwang in de prostitutie terecht gekomen.
2. Slachtoffers van seksuele uitbuiting zullen recht hebben op financiële bijstand zolang zij geen andere inkomsten kunnen genereren.
3. Er zal gespecialiseerde hulpverlening, bestaande uit therapie en begeleiding zijn voor slachtoffers van seksuele uitbuiting.
4. Gespecialiseerde begeleiding zal een slachtoffer van seksuele uitbuiting begeleiden in het vinden van huisvesting, inkomen enzovoorts zolang als nodig is.
5. Er zal een beter systeem zijn om zicht te hebben en het in kaart brengen van online kinderporno en netwerken.
6. Er zal gespecialiseerde hulpverlening, bestaande uit therapie en begeleiding zijn voor slachtoffers van kinderporno.
7. Iedere veroordeelde van het schuldig maken aan seksuele uitbuiting in iedere vorm zal een standaard minimumstraf van 15 jaar opgelegd krijgen. Dit is los van het vonnis m.b.t. het gepleegde feit of voorarrest.
8. Bij volgende plegingen die al dan niet leiden tot een veroordeling zal verdachte een standaard minimum straf opgelegd krijgen van 7 jaar. <span;>Slachtoffers zullen levenslang psychisch beschadigd zijn, deze standaard minimum straffen geeft slachtoffers de mogelijkheid in veiligheid weerbaarheid op te bouwen en hun trauma probreren te verwerken alvorens de dader weer een plaats inneemt in de maatschappij. Plegers dienen te worden verhinderd om in herhaling te kunnen, willen en durven vallen middels deze standaard minimum straffen.
9. Er is goede en voldoende toezicht en handhaving op naleving van opgelegde bijzondere voorwaarden van veroordeelde/pleger en tevens tijdens verlof periodes.
10. Er is een database waarin elke pleger, al dan niet veroordeeld, openbaar wordt vermeld. Naam, leeftijd, gender, woonplaats, uiterlijke kenmerken. Dit om eventuele nieuwe delicten te voorkomen of beter/eerder te signaleren.